De Interculturele Vrouwen Culemborg

Stichting DIVC 

Onze missie

DIVC maakt het mogelijk dat vrouwen samenkomen om elkaars cultuur te leren kennen en gezamenlijk te werken aan sociaal culturele en maatschappelijke zaken.

 

Voor ons is het vanzelfsprekend dat iedereen kan meedoen, ongeacht cultuur, etniciteit, religie of opleiding! 

Elkaars voorkeur leren kennen en respecteren is een essentiële en onmisbare bijdrage aan het realiseren van een harmonische samenleving.

Onze doelstelling

 

Om vorm te geven aan de nodige binding en verbinding zoeken wij steeds de uitwisseling en samenwerking met lokale en eventuele regionale organisaties en instellingen.


Jaarlijks vieren we Internationale Vrouwendag en organiseren we themabijeenkomsten over actuele thema's. Ook nemen we deel aan festivals die aansluiten op onze doelen.
 

Culemborg telt meer dan 70 nationaliteiten! Iedere cultuur heeft haar eigen normen en waarden en zo ook haar eigen sterke kanten. Al deze culturen hebben elkaar nodig om een samenleving te creëren die in balans is.

 

De Interculturele Vrouwen Culemborg | DIVC

De Storytelling die was verplaatst naar vrijdag 9 oktober 2020 is afgelast.

 

Het bestuur acht het niet verantwoord om onder deze omstandigheden waarin het aantal besmettingen hard oploopt de bijeenkomst door te laten gaan. De regio waaronder Culemborg valt, is recent als 'zorgelijk' aangewezen. Landelijke maatregelen zijn weer afgekondigd en op 29 september ingegaan. 

Na eerder uitstel door overmacht is het nu expliciet de corona realiteit die ons geen andere keuze laat. De eerdere maatregel om strikt onder de 50 deelnemers te blijven konden we realiseren. Maar met de verscherpte maatregelen staan we voor een voldongen feit. 

 

We gaan op zoek naar alternatieven. Wanneer het weer mogelijk is, hopen we jullie allen weer te treffen. Wij houden er ernstig rekening mee dat het dit jaar niet meer ‘live’ mogelijk zal zijn.

Wél blijven op veilige manieren graag in contact met jou. Heb jij ook ideeën voor veilig contact, stuur dan een mail naar welkom@divc.info. Bellen of appen met een bestuurslid kan natuurlijk ook altijd!

 

Laat svp nog even weten indien je je entreebedrag teruggestort wil hebben door een bericht te mailen naar josefienrooks@gmail.com.

 

Voor nu: blijf vooral gezond!

Het bestuur:

Jennifer, Josefien, Inci, Karin en Lucia       

 

Jaarvergadering DIVC en themabijeenkomst samen!

 


 

 

 

 

 

 

      

 

Storytelling DIVC vrijdag 28 augustus!

 

Dit jaar gaat de DIVC-Storytelling over COVID-19 verhalen. Kom luisteren hoe vrouwen geraakt, gevangen, getroffen of juist verlicht zijn door de situatie waar we in zitten. Want door te vertellen kun je delen en helen! Naast verhalen is er ook een interactief gedeelte.

Locatie, Havo locatie Lek & Linge, Multatulilaan 3 in Culemborg. We zitten op veilige afstand van 1½ meter van elkaar. Het aantal plaatsen is beperkt!

Entree € 2,50. We willen zo min mogelijk fysiek contact in verband met corona. Maak daarom € 2,50 over op IBAN: NL89 RABO 0337 2248 70 o.v.v. mailadres en naam. Is dit niet mogelijk, reserveer nu via welkom@divc.info

Inloop vanaf 19:15 uur.

We starten om 19:30 uur met een korte Jaarvergadering tot 19:50 uur.

Einde van de avond is om 22:00 uur

Zomerborrel DIVC 15-7-2020

 

 

 

 

Op woensdag 15 juli was er de traditionele zomerborrel DIVC. We begonnen de avond met een korte vergadering, een terugblik en de voorbereiding van de eerstvolgende thema-avond.

Het terras van Una Volta leende zich voor een inspirerende bijeenkomst en veel gezelligheid. 

Verzoek:  Reserveer vrijdagavond 28 augustus va 19:30 uur voor Storytelling Corona; ervaringen en verhalen door en voor vrouwen vanuit verschillende culturen. 

Houd onze site in de gaten voor verdere informatie!

Een fijne zomer en tot 28-8! 

 

Flits Contact 5-7-2020

 
 
 
Het was fijn om samen in beweging te zijn!
"Het was vanmorgen super leuk en leerzaam, Jennifer heeft ons een aantal oefeningen laten zien- en doen waarbij je de balans tussen je innerlijke rust en kracht kunt gebruiken. Leuk ook dat er redelijk grote opkomst was. Zeker voor herhaling vatbaar 😁 hele fijn zondag en tot 15 juli 🙋🏼‍♀️"
Zondag 5 juli 11.00 uur tot 12.00 uur, met maximaal 30 vrouwen elkaar ontmoeten in de buitenlucht!

Samen oefeningen doen op 1½ meter afstand om te verbinden en energie aan te wakkeren in deze tijd.

Waar? Lek & Linge Havo locatie binnen de poort op het plein, Multatulilaan 3 in Culemborg.

Aanmelden verplicht i.v.m. maximum van 30 personen. Mail naar: josefienrooks@gmail.com

Wie eerst meldt, doet mee.

Zondag 8 maart 2020

Viering Internationale Vrouwendag

was weer feestelijk en fijn met elkaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Culemborgse Courant

  •  

 

17-12-2019 DIVC 1 jaar!

“Als voorzitter kijk ik met trots terug en vooruit op deze mijlpaal” zegt Jennifer Hoogland.

Want DIVC maakt het mogelijk dat vrouwen samenkomen om elkaars cultuur te leren kennen en gezamenlijk te werken aan sociaal culturele en maatschappelijke zaken. Voor ons is het vanzelfsprekend dat iedereen kan meedoen, ongeacht cultuur, etniciteit, religie of opleiding!    

Hoe is DIVC tot stand gekomen? Vanuit een burginitiatief in 2017 is Internationale Vrouwendag succesvol gevierd. Succesvol, omdat ongeveer 250 vrouwen uit verschillende culturen bij elkaar kwamen en het fijn hadden met elkaar. Het verlangen ontstond om te blijven samenkomen! Maar ja, hoe krijg je het voor elkaar?

Meer vrouwen inspireren en enthousiasmeren om structureel te werken aan de weerbaarheid van alle vrouwen in onze samenleving. We kozen ervoor een stichting op te zetten. Neerzetten van een stichting met alle beleid dat hierbij hoort. En zo is DIVC opgericht op 17 december 2018.

Voor mij en uiteraard ook voor de andere vrijwilligers is het steeds je tijd verdelen over je werk, privé en de stichting. In 2019 hebben we diverse activiteiten voor de Culemborgse vrouw georganiseerd. Op 9-3 de viering van de Internationale Vrouwendag, op 25-6 het thema Storytelling en op 26-11 het thema Weerbaarheid. “Gelukkig wist ik niet van tevoren wat dit allemaal met zich meebrengt. Het was veel, maar het is ons gelukt! En als we nu al groei constateren in hoe we zaken aanpakken, zijn we zo trots!”

 “Soms vraag ik me af: Waarvoor doe ik dit? Waarom wil ik dit? Ik hoef nooit lang te wachten. Want dan is er een blij gezicht, dankbaarheid, een geraakte vrouw die inziet dat ze er niet alleen voor staat, iemand die inspiratie of een inzicht opdoet en weer verder kan, een ander die haar kwaliteit heeft kunnen inzetten en het resultaat heeft kunnen laten zien, en nog meer! Dit zie ik als dé toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk.”

Vol vertrouwen zien we 2020 tegemoet. Herhalen wat goed gaat, bijstellen wat beter kan, contacten leggen met (meer) vrouwen, met partners om samen te werken aan het thema weerbaarheid. Want …..

Wil je snel gaan, doe het alleen. Wil je ver komen, doe het samen!

De bijeenkomst van 26 november jl. was geslaagd!
We nemen de input en feedback mee naar 
zondag 8 maart 2020, viering Internationale Vrouwendag.
Het thema is VRIJHEID!

Storytelling 25 juni 2019

Internationale Vrouwendag 9-3-2019

HET BESTUUR VAN DE INTERCULTURELE VROUWEN CULEMBORG | DIVC 
 
 

Van links naar rechts: Jennifer Hoogland (voorzitter), Josandra Faverey (penningmeester) Inci Dagdelen (bestuurslid) Josefien Rooks (secretaris) Karin van de Kar (bestuurslid) Lucia van Dam (initiatiefneemster) ontbreekt op deze foto.

Josandra Faverey, Penningmeester

 

Ik ben vanaf het begin actief in dit netwerk. Via mijn vrijwilligerswerk bij ElkWelzijn ben ik in aanraking gekomen met de activiteiten die DIVC wilde ontplooien om het vrouwenwerk in Culemborg van de grond te krijgen. Dit sprak mij aan en ik besloot al gauw om mij in te zetten om dit mooie streven van de grond te krijgen in mijn eigen woonplaats Culemborg. Als ik terugblik kan ik zeggen dat ik altijd vrouwenwerk een warm hart heb toegedragen. Zo heb ik in de jaren 80 in Den Haag VOS trainingen verzorgd voor Vrouwen die zich na een lange tijd weer wilde oriënteren op de samenleving. Dit heb ik gedaan via een Vrouwenorganisaties in Den Haag. In de periode dat ik op Curaçao heb gewoond heb ik met plezier mijn secretariële vaardigheden mogen inzetten bij een Vrouwenontwikkelingsorganisatie op het eiland. Door te functioneren in het bestuur van DIVC kan ik mijn vaardigheden en interesse in het vrouwenwerk goed combineren.

 

Josefien Rooks, Secretaris

In Culemborg ben ik actief als D66’er in de lokale afdeling. Sinds 12 juli 2018 ben ik beëdigd als raadslid met de portefeuille: sociaal domein, zorg, sport en cultuur. In Flevoland  was ik lid van het regiobestuur D66 met als aandachtsvelden: ledenwerving, opleiding, coaching en scouting.  Met DIVC kwam ik in aanraking tijdens deelname aan activiteiten door ElkWelzijn. Zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten , spreekt mij aan en ik zie het als een groot goed om(mede)  te investeren in verbinding, zichtbaarheid en het elan van alle vrouwen.  Met een netwerk voor- , door-  en met vrouwen mooie bijdrage leveren en activiteiten ontplooien voor nog meer kwaliteit van een intercultureel Culemborg. Empoweren, emanciperen maar bovenal de zelfredzaamheid (blijven) bevorderen van vrouwen op  de verschillende leefgebieden. Mijn kennis en vaardigheden zet ik graag in als rol van secretaris in het bestuur.  

   

Jennifer Hoogland, Voorzitter

In februari 2015 ben ik als zelfstandig coach en trainer gestart vanuit mijn passie voor vitaliteit. Volwassen en kinderen hun weerbaarheid leren vergroten zodat ze kunnen omgaan met leuke en minder leuke dingen in het leven. Zelfredzaamheid (missie van de stichting) spreekt mij aan omdat dit aansluit bij mijn passie vitaliteit. Ik vind het fijn om sociale en maatschappelijke taken in te vullen door samen bezig te zijn. Zaken oppakken die echt helpen om de zelfredzaamheid van vrouwen te vergroten. Voor mij is het belangrijk dat ik plezier ervaar bij wat ik doe. En dat betekent niet alleen maar vreugde en vrolijkheid, maar vooral leren en groeien door me kwetsbaar op te stellen, te inspireren en geïnspireerd worden, proeven aan nieuwe dingen, doen om te ervaren in plaats van praten, samen onderweg zijn. Als voorzitter draag ik graag een steentje bij aan de samenredzaamheid in Culemborg met vrouwen uit alle culturen.    

 

Lucia van Dam, Initiatiefneemster

Het werken met en voor mensen, o.a. vrouwen en meisjes, is mijn arbeidsvitamine waarbij ik de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid vooropstel. Mijns inziens zijn zelfkennis, communicatieve vaardigheden, pro-activiteit en ondernemerschap in zowel  loopbaan als privéleven belangrijke eigenschappen die van de hedendaagse mens (vrouw) gevraagd wordt. Als moeder, vriendin, zus/nicht, collega en coach pas ik op maat toe bij het ontwikkelen van deze eigenschappen bij het motiveren van de ander. Het is iedere keer weer uniek en anders, want niemand is gelijk. En van iedereen leer ik iets; van de een iets meer dan de ander. Ik maak makkelijk verbinding met anderen; sluit me aan bij wat hen beweegt, breng zo nodig aansprekende argumenten in, teneinde ze in de gewenste richting te bewegen. Ook ben ik in staat, of beter gezegd ik probeer, op een discrete en ongemerkte manier snel in te schatten wat er speelt en leeft bij de ander. In mijn tot nu toe 40-jarige werkzame leven heb ik diverse dingen gedaan. Ben begonnen als programmeur-systeemanalist, heb commercieel gekookt, twee keer een eigen onderneming gehad, trainer en landelijk competentiecoach geweest voor adviseurs etc. Mijn jarenlange droom komt uit: Stichting De Interculturele Vrouwen Culemborg is een feit. Ik zie dit als een geweldige uitdaging!   

#DIVC

 

CONTACT 

Meerlaan 22 | 4103 XZ  | Culemborg | welkom@divc.info

© 2019 Stiching De Interculturele Vrouwen Culemborg - DIVC